Атестація бакалаврів

В цьому році в Національному університеті «Одеська юридична академія» вперше проходила атестація здобувачів вищої освіти з використанням технологій тестового контролю.

Нововведенням такої системи оцінювання є те, що під час проведення атестації здобувачів вищої освіти за допомогою комп'ютерного тестування, оцінювання результатів здійснюється автоматично системою комп'ютерного тестування, підсумовуючи загальну кількість правильних відповідей.

Центр заочного та дистанційного навчання став першим структурним підрозділом в якому проходила така атестація серед студентів 5 курсу.

Вітаємо наших випускників з успішним проходженням атестації та присвоєнням кваліфікації бакалавр за спеціальністю «правознавство»!