Про Центр заочного та дистанційного навчання

Заочне та дистанційне навчання - це особливі форми організації навчального процесу, спеціально розроблені для осіб, які поєднують здобуття вищої освіти з професійною трудовою діяльністю. Навчання без відриву від виробництва є об'єктивно необхідним в сьогоденній динаміці формування сучасного суспільства і займає значне місце в системі вищої освіти.

Гармонійне поєднання теорії з практикою дає можливість формування висококваліфікованого фахівця-юриста. Саме такі можливості надає заочна та дистанційна освіта.

Внаслідок  реорганізації факультету заочного та вечірнього навчання та факультету заочного навчання №2 у Національному університеті «Одеська юридична академія» створено Центр заочного та дистанційного навчання, який є одним з найбільших структурних підрозділів за кількістю студентів.

У Центрі заочного та дистанційного навчання Національного університету «Одеська юридична академія» здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальністю «Право» на основі повної загальної середньої освіти (атестату), неповної вищої освіти (диплому молодшого спеціаліста) та на основі здобутої вищої освіти за неспорідненими спеціальностями (диплому бакалавра, спеціаліста, магістра) з різним терміном навчання.  А також проводиться підготовка магістрів за різними спеціальностями:

  • «Право»;
  • «Міжнародне право»;
  • «Правоохоронна діяльність»;
  • «Менеджмент».

По бажанню здобувача вищої освіти за спеціальністю «Право» існує розподіл за освітніми програмами:

  • Судова діяльність;
  • Цивільна та господарська юстиція;
  • Кримінальна юстиція.

Заняття ведуть досвідчені викладачі 29 спеціалізованих кафедр. До навчального процесу залучені не тільки науково-педагогічні працівники Університету, але і практикуючі правники. Усі кафедри Університету забезпечені спеціальною науково-методичною літературою, а також електронною і обчислювальною технікою. Студенти Центру заочного та дистанційного навчання мають можливість користуватися науковим фондом бібліотеки Університету. Це сприяє самостійній підготовці студентів до іспитів, в написанні контрольних, курсових, магістерських робіт, які заплановані навчальним планом.

В Центрі заочного та дистанційного навчання регулярно організовуються лекції та відкриті семінари за участю провідних юристів іноземних держав. Активна співпраця здійснюється з представниками USAID (Агентство США з міжнародного розвитку).

Студенти та випускники співпрацюють з такими фондами, як «Люди Майбутнього», «Фонд сприяння розвитку здібної та обдарованої молоді», «Союз обдарованої молоді», беруть участь у діяльності всеукраїнських та міжнародних молодіжних громадських організацій, таких як «Демократичний Альянс», «European Youth Parliament», «Юридичний Союз України», тощо.

Для покращення підготовки здобувачів вищої освіти Центру заочного та дистанційного навчання функціонує електронна освітня система «Moodle» за посиланням www.fzvn.od.ua. Перевагою дистанційної форми навчання є її мобільність. Консультації з викладачами за допомогою інтернет ресурсу є ефективними та швидкими.  Перебуваючи в будь-якій країні світу, студенти Центру мають можливість ознайомитись з теоретичною інформацією, підготуватись до практичних занять та здійснити самостійну роботу, а також перевірити здобуті знання за допомогою тестових завдань.

Основними завданнями Центру є підготовка висококваліфікованих фахівців для роботи у всіх сферах юридичної та економічної діяльності, формування у студентів самостійності, ініціативності та відповідальності в системі економіко-правового регулювання.

Студентам та випускникам Центру відкриті широкі можливості в практичній та науковій діяльності, необмежені можливості для успішного кар’єрного росту і самореалізації особистості.