Правила прийому

До Центру заочного та дистанційного навчання Національного університету "Одеська юридична академія" приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

В Центрі здійснюється ступенева (бакалавр, магістр) підготовка фахівців за рахунок коштів юридичних та/або фізичних осіб. Ми рекомендуємо Вам ознайомитися з повним текстом Правил прийому до Університету у 2021 році.

Документи, що подаються до приймальної комісії:

 • заява встановленої форми (формується в приймальній комісії);
 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія довідки про ідентифікаційний податковий номер;
 • 6 фотокарток розміром 3 x 4 см;
 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат та результати ЗНО;
 • копія військового квитка або посвідчення про прописку – для військовозобов’язаних.

У 2021 році для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти приймаються сертифікати ЗНО 2018 – 2021 років, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з іноземної мови приймаються лише із сертифікатів ЗНО 2021 року.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» зараховуються бали ЗНО з трьох предметів:

 • перший конкурсний предмет – українська мова та література;
 • другий конкурсний предмет – історія України;
 • третій конкурсний предмет визначається вступником на власний вибір із переліку, визначеного Правилами прийому – математика або іноземна мова.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти прийом документів починається з 14 липня і закінчується о 18.00 годині 23 липня.

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра прийом документів розпочинається 14 липня і закінчується о 18.00 годині 23 липня.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахового вступного випробування (внутрішній іспит з права) та за наявності сертифіката ЗНО з української мови та літератури за 2018 – 2021 роки.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право», 262 «Правоохоронна діяльність», 073 «Менеджмент» на основі здобутого ступеня бакалавра прийом документів розпочинається 15 липня та закінчується 23 липня.

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників розпочинається 11 травня та закінчується 3 червня.

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться 30 червня.

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування проводиться 2 липня.

У 2021 році приймаються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2020 року, єдиного фахового вступного випробування виключно за 2021 рік.

На навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра за спеціальністю 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».

Для вступу на спеціальність 081 «Право»  для отримання ступеня магістра необхідні наступні конкурсні предмети:

 1. ЄВІ (єдиний вступний іспит з іноземної мови) ЗНО;
 2. ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) ЗНО.

Для вступу на спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для отримання ступеня магістра необхідні наступні конкурсні предмети:

 1. ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови) ЗНО;
 2. Фахове вступне випробування.

Для вступу на спеціальність 293 «Міжнародне право»  для отримання ступеня магістра необхідні наступні конкурсні предмети:

 1. ЄВІ (єдиний вступний іспит з іноземної мови) ЗНО;
 2. ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) ЗНО.

Для вступу на спеціальність 073 «Менеджмент»  для отримання ступеня магістра необхідні наступні конкурсні предмети:

 1. ЄВІ (єдиний вступний іспит з іноземної мови) ЗНО;
 2. Фахове вступне випробування.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» на 4 курс, тобто друга освіта, приймаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або освітній ступінь магістра за неспорідненими спеціальностями (напрямами підготовки), з урахуванням середнього балу диплома про попередню освіту та результатів інтерв’ювання.

Платіжні реквізити