Історія Центру заочного та дистанційного навчання

Центр заочного та дистанційного навчання Національного університету «Одеська юридична академія» пройшов тривалий шлях становлення і розвитку, протягом якого сформувались основні цілі, принципи, традиції та стандарти навчання без відриву від виробництва.

Історія Центру заочного та дистанційного навчання в складі Національного університету «Одеська юридична академія» нероздільно пов'язана з історією світового розвитку заочної освіти.

Так, в кінці XVIII століття в Європі, з появою регулярного та доступного поштового зв'язку, з’явилося «кореспондентське навчання», що дозволило студентам здобувати освіту на відстані, підтримуючи постійний зв'язок з викладачами і отримуючи методичну допомогу і рекомендації. До середини XIX століття у Франції, Німеччині, США були відкриті перші приватні школи для заочного навчання, громадські центри допомоги заочній освіті, структурні підрозділи для дистанційного навчання були засновані в більшості вищих навчальних закладів.

До кінця XIX століття цей метод навчання у формі «екстернату» з'явився і на нашій території. В 1847 році юридичному відділенню Рішельєвського ліцею було надано статус університетського факультету, а вже у 1865 році - юридичний факультет увійшов до складу Одеського університету. Найбільш широкі можливості по заочному навчанню надавалися на історико-філологічних і юридичних факультетах університету. З 1920 року заочне навчання розвивалося у вигляді заочних курсів, які створювались при вищих навчальних закладах. Вперше передбачалося встановлення пільг для осіб, які поєднують навчання і роботу. В 1931р. юридичний факультет був ліквідований і лише в 1947 році факультет був відновлений у складі Одеського державного університету. Його першим деканом став відомий криміналіст, доцент М.А. Кравцов.

Заочне та вечірнє відділення функціонувало при юридичному факультеті Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, де у липні 1961 року деканом було обрано доцента Юрія Семеновича Червоного (1961-1965), а потім доцента К.І. Удалих (1965-1967).

1960-1980-ті роки відрізнялися високим рівнем підготовки студентів, активною науково-дослідною роботою професорсько-викладацького складу. Не можна не відзначити таких вчених, як проф. Д.А. Бекерська, проф. Є.В. Додін, проф. І.О. Крючатов, проф. М.П. Орзіх, проф. І.О. Середа, проф. І.М. Сирота, проф. О.В. Сурілов, проф. Ю.С. Червоний, проф. М.Ю. Черкес та багато інших. Саме їхня науково-дослідна робота продовжила та розвинула традиції Одеської школи права XX століття. Заочне та вечірнє відділенні знаходилося у постійному розвитку і в цьому аспекті слід пригадати та відзначити відмінну роботу методиста Л.О. Норенко, яка довгі роки (1960-1992) здійснювала навчально-методичну роботу деканату заочного відділення. З 1977 до 1993 року на юридичному факультеті заочне та вечірнє відділення очолював доцент І.М. Сирота.

 З 1 вересня 1993 року на базі юридичного факультету було створено Юридичний інститут у складі Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. Заочне та вечірнє навчання юридичного інституту очолив проректор із заочного та вечірнього навчання, доцент Сергій Васильович Ківалов.

У грудні 1997 році було створено Одеську державну юридичну академію, яка стала правоприємницею та продовжила славні традиції Одеської школи права. З 1999 року заочне відділення було реорганізовано у факультет заочного та післядипломного навчання, який знову очолив професор Іван Михайлович Сирота. Заступником декана було призначено Ігора Івановича Чугуникова.

Указом Президента України від 20 квітня 2000 року постановлено надати Одеській державній юридичній академії статус Національної і надалі іменувати її – Одеська національна юридична академія.

У 2002 році факультет заочного та післядипломного навчання було реорганізовано у два факультети: факультет післядипломного навчання та факультет заочного та очно-заочного навчання.

 З 2002 по 2007 рік факультет заочного та очно-заочного навчання очолював кандидат юридичних наук, доцент Олег Володимирович Тодощак. У 2005 році факультет заочного та очно-заочного навчання був перейменований на факультет заочного та вечірнього навчання.

До 2004 року  деканом факультету післядипломного навчання був Іван Михайлович Сирота. У період з 2004 по 2005 рік його очолював кандидат юридичних наук, доцент Сергій Олександрович Стефанов.

 З 2005 року деканом факультету післядипломного навчання очолив кандидат юридичних наук, професор Борис Аркадійович Пережняк. У 2007 році факультет було перейменовано в факультет заочного навчання №2. Активну участь у діяльності факультету приймала заступник декана, кандидат юридичних наук, доцент Світлана Вікторівна Мазуренко.

 З 2007 по 2010 рік факультет заочного та вечірнього навчання Одеської національної юридичної академії очолював кандидат юридичних наук, доцент Андрій Андрійович Березовський.

2 вересня 2010 року Указом Президента України  №93/2010 Академія була реорганізована у Національний університет «Одеська юридична академія». Це перетворення створило передумови для розширення університету, формування в його структурі нових факультетів та інститутів.

З 2010 року факультет заочного та вечірнього навчання очолив кандидат юридичних наук, доцент Сергій Петрович Кравченко. Для організації навчального процесу на факультеті багато зусиль докладали заступник декана, кандидат юридичних наук, доцент Денис Анатолійович Іванов та методисти факультету.

Виклики сьогодення, зміна у системі вищої школи, розвиток інформаційно-технологічного простору  сприяли реорганізації факультету заочного та вечірнього навчання та факультету заочного навчання № 2. Як наслідок, у складі Національного університету «Одеська юридична академія» створено Центр заочного та дистанційного навчання, який спрямований на розвиток освітньо-комунікаційних технологій у сфері надання освітніх послуг. 

Виконуючим обов'язки директора Центру заочного та дистанційного навчання було обрано кандидата юридичних наук, доцента Сергія Петровича Кравченко, а на посаду заступника  директора призначено кандидата юридичних наук, професора Бориса Аркадійовича Пережняка. Важливу роль у  функціонуванні Центру та організації навчального процесу приймають методисти: Ю.М. Кузнецова, Г.М. Смолякова, О.В. Китайка, Т.В. Міліченкова.

Сьогодні Центр заочного та дистанційного навчання - один з найважливіших структурних підрозділів Університету. Якість заочної та  дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий професорсько-викладацький склад і використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається введення спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам.

Головною метою запровадження системи дистанційної освіти є  забезпечення загальнонаціонального доступу до освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж і надання умов для реалізації громадянами своїх прав на освіту.